wz
 
 

[Späť | Obnoviť | Dopredu]

Môj najmilší a srdcu najbližší vlčiak ČAĎO

Dožil sa 14,5 roka a to ho násilím utratil môj otec, lebo Čaďo ohluchol a začal slepnúť. Po celý život som otcovi zazlievala, že Čaďa nenechal dožiť ako starého pána za celoživotnú službu a hlavne vernosť, lež ho utratil ... Hrozné chvíle pre mňa, pretože som sa dlho nevedela zmieriť s tým, že už nie je s nami a s tým, že musel zomrieť násilnou smrťou s čím vonkoncom nesúhlasím, mal byť doopatrovaný, zaslúžil si od nás doopatrovanie, hluchota a slepota nie je dôvod k utrateniu...

Tichá prosba nemej tváre

Pán môj, žijem na tomto svete len 10 - 12 či 14 rokov a každé vzdialenie sa od Teba mi prináša žalosť do srdiečka.
Pán môj, mysli na to, prosím, kým si ma vezmeš domov k sebe.
Pán môj, dopraj mi, prosím, čas, aby som mohol pochopiť to, čo odomňa požaduješ a žiadaš.
Pán môj, nehreš ma dlho, prosím, a nezatváraj ma do klietky za trest.
Pán môj, Ty máš svoju prácu, zábavu, svoje radosti - ja mám len Teba!
Pán môj, prosím, hovor ku mne často i keď nerozumiem slovám, ktoré hovoríš, stačí mi Tvoj hlas, ktorý sa obracia na mňa.
Pán môj, pamätaj, že to, ako so mnou zaobchádzaš, nikdy nezabudnem!
Pán môj, než ma udrieš, uvedom si, že môžem celkom ľahko rozmliaždiť kosti Tvojej ruky, ale ja to nikdy neurobím!
Pán môj, až sa Ti bude zdať, že som neposlušný a lenivý, uvedom si, že i ja mám svoje ťažkosti, i ja starnem, takisto mám dlhý pobyt na slnku a v mraze, lebo mám opotrebované srdce...
Pán môj, staraj sa o mňa, i keď zostarnem, veď to i na Teba čaká!
Pán môj, prosím, na každej ceste mi buď po boku.
Nehovor nikdy: "Pri tom nemôžem byť", lebo: "Nech sa to nestane v mojej prítomnosti!"
Pán môj, pamätaj - všetko je pre mňa ľahšie, keď si pri mne! Aj smrť!
Tvoj verný priateľ

Stránka zaoberajúca sa sa výchovou psa nie tradičným spôsobom. Navštívte, prečítajte a posúdite, že stojí nielen za nahliadnutie, ale aj za preštudovanie:
PSÍ ŠKOLA FALCO
http://www.psiskolafalco.cz/index.htm

Môj pes Čaďo s dievčinou z Veľkých Bedzian.

Štandard plemena nemecký ovčiak

Pôvod: Nemecko
Použitie
Klasifikácia: 1. skupina - ovčiarske a pastierske psy ( s výnimkou švajčiarskych); 1. sekcia - ovčiarske psy so skúškou
Historický prehľad
Podľa úradného nariadenia Spolku chovateľov NO v Ausburgu, ktorý je členom VDH, bol tento spolok určený za základný spolok zodpovedný za štandard plemena NO, zostavený na prvom členskom zhromaždení vo Frankfurte n. M. 20.09.1899 podľa návrhov A. Meyera a von Stzephanitzy a doplnený VI. členským zhromaždením 28. 07.1901, XXIII. členským zhromaždením v Kolíne n R.17.09.1909, predstavenstvom a schôdzou prísediacich vo Wiesbadene 5. 09. 1930, výborom pre chov a predsedníctvom z 25. 3. 1961. Štandard bol znovu prepracovaný v rámci Svetovej organizácie pre spolky NO - WUS a uzavretý na zasadaní WUSV 30. 08. 1976 a znovu katalogizovaný 23. - 24. 03. 1991.
Nemecký ovčiak, s ktorého chovom sa začalo v roku 1899 po založení spolku, je odchovaný zo stredonemeckých a juhonemeckých pastierskych psov, ktoré sa vtedy vyskytovali s cieľom vyšľachtiť pracovného psa predurčeného na vysoké výkony. Aby sa dosiahol tento cieľ, bol vypracovaný štandard, ktorý sa vzťahuje nielen na telesné proporcie, ale aj na povahu a charakterové vlastnosti.
Celkový vzhľad
NO je stredne veľký, trocha predĺženého formátu, silný a svalnatý so suchými kosťami a pevnou celkovou štruktúrou.
Dôležité proporcie
Výška v kohútiku

Psy 60-65 cm, sučky 55-60 cm, dĺžka trupu presahuje výšku v kohútiku o cca 10-17 %.
Povaha
NO musí byť vyrovnaný, s pevnými nervami, sebaistý, nezaujatý a úplne dobromyseľný (ak ho nedráždia), pritom pozorný a ľahko ovládateľný. Musí byť smelý, bojovný a odolný , aby sa hodil za sprievodného, strážneho, obranárskeho, služobného pastierskeho psa.
Hlava
Hlava je klinovitého tvaru, primeraná veľkosti tela, (jej dĺžka je cca 40% KV), nie ťažkopádna alebo predĺžená, vo všeobecnosti suchá, medzi ušami primerane široká. Čelo je pri pohľade spredu a zboku len mierne klenuté, bez alebo len so slabo naznačenou čelovou ryhou. Pomer temena k tvárovej časti ke 1:1. Šírka temena zodpovedá približne jeho dĺžke. Temeno sa pri pohľade zhora pravidelne zužuje od uší k ňucháču, so šikmo prebiehajúcim, nie ostro vyznačeným čelovým sklonom do klinovito prebiehajúcej tvárovej časti hlavy. Horná a spodná čeľusť sú mocne utvárané. Chrbát nosa je rovný, preliačenie alebo klenutie sú nežiaduce. Pysky sú napnuté, priliehajúce a tmavé.
Ňucháč
Musí byť čiernej farby.
Chrup
Chrup silný, zdravý a úplný (42 zubov podľa zubného vzorca). NO má nožnicový zhryz. Kliešťový zhryz, predkus alebo podkus a tiež voľný zhryz sú chybou. Chybou je aj rovná lišta rezákov. Kosti musia byť silno vyvinuté, lebo zuby musia byť hlboko osadené do čeľuste.
Oči
Sú stredne veľké mandľového tvaru, mierne šikmo položené, nevystupujúce, tmavej farby. Svetlé, pichľavé oko je nežiaduce, lebo narúša výraz psa.
Uši
Sú postavené strednej veľkosti, vztýčené a rovno stojace, nie do strán, sú zašpicatené s ušnou mušľou otočenou dopredu. Zalomené a ovisnuté uši sú chybou. V pohybe alebo pokoji môžu byť dozadu nesené alebo položené.
Krk
Silný , svalnatý, bez laloku. Horizontálny uhol k trupu je cca 45°.
Trup
Horná línia prebieha od nasadenia krku cez dobre vyznačený kohútik a horizontálne celkom mierne klesajúci chrbát až po mierne zošikmené kríže bez viditeľného prerušenia. chrbát je pevný a svalnatý. Bedrá sú široké, mocne tvarované a svalnaté. Kríže sú dlhé, mierne klesajú (asi 23% k horizontále) a bez prerušenia hornej línie prechádzajú do nasadenia chvosta.
Hrudník
Má byť primerane široký, spodná časť je dlhá a výrazná. Hĺbka v kohútiku je 45-48% KV. Rebrá sú primerane klenuté, sudovitý hrudník ako aj ploché rebrá sú chybou.
Chvost
Siaha aspoň po päty, ale nie pod polovicu podpätia. Je zospodu trochu dlhšie osrstený a nesený v miernom oblúku. Pri vzrušení a v pohybe je nesený vyššie, ale nie nad líniou chrbta. Operatívne korektúry sú zakázané.
Končatiny
Hrudníkové končatiny
Sú zo všetkých strán rovné, pri pohľade spredu úplne paralelné. Lopatka a rameno sú rovnako dlhé , stredne svalnaté, pevne priliehajú k trupu. Ideálny je 90°uhol lopatky a ramena, spravidla je do 110°.
Lakte nesmú byť pri pohybe ani v pokoji vztočené ani vtočené. Predlaktia sú zo všetkých strán rovné paralelné, suché s pevným svalstvom. Nadprstie má dĺžku asi 1/3 predlaktia a je mu v uhle asi 20-22°. Príliš šikmé nadprstia - viac ako 22° ako aj príliš strmé - menej ako 22°ovplyvňujú výkon, zvlášť vytrvalosť.
Labky
Oválne dobre uzavreté a klenuté, podošvy tvrdé, ale nie lámavé, pazúriky silné, tmavej farby.
Panvové končatiny
Sú postavené trochu dozadu, pri pohľade zozadu sú paralelné. Stehno a predkolenie sú približne rovnako dlhé a zvierajú uhol asi 120°. Stehná sú mocné a svalnaté. Päty sú výrazné a pevné, podpätia stoja kolmo pod pätami. Labky sú uzavreté, trochu klenité, vankúšiky tvrdé a tmavé pazúriky mocné, zahnuté a tmavé.
Pohyb
NO je klusák. končatiny musia byť stavané tak, aby sa panvové končatiny bez výraznej zmeny chrbtovej línie podsúvali až pod trup a hrudníkové mohli rovnako vykračovať. Každý náznak preuhlenia panvových končatín zmenšuje pevnosť, ovplyvňuje vytrvalosť a tým aj využitie. Pri korektných pomeroch stavby a uhlenia je pohyb priestranný a prebieha nízko nad zemou, čo vytvára dojem posunu vpred bez akejkoľvek námahy. Pri dopredu vysunutej hlave a trochu zdvihnutom chvoste sa pri pokojnom kluse vytvára od špičiek uší cez šiju a chrbát až k nasadeniu chvosta plynulá neprerušená línia.
Koža
Je priliehavá a netvorí záhyby.
Osrstenie
Vlastnosti srsti

Korektným osrstením NO je krycia srsť s podsadou. Krycia srsť má byť hustá rovná drsná a priliehavá. Na hlave vrátane vnútrajškov uší, na prednej strane končatín, na labkách a prstoch krátka, na krku trocha dlhšia a bohatšia. Na zadnej strane končatín až po zápästia a päty je srsť dlhšia, na zadnej strane stehien vytvára primerané nohavice.
Farby
Čierna s červenohnedými, hnedými, žltými až svetlosivými znakmi. Čierna a sivá jednofarebná s tmavým uhlovaním, Čierne sedlo a maska. Nenápadný biely znak na hrudi ako aj veľmi svetlé vnútorné strany sú prípustné, ale nie žiaduce. Ňucháč je vždy čierny. Chýbajúca maska, svetlé oko ako aj svetlé až belavé znaky na prsiach a vnútorných stranách končatín, svetlé pazúriky a červená špička nosa sú pigmentové chyby. Podsada je svetlosivá, biela farba je neprípustná.
Hmotnosť
Pes cca 30 - 40 kg, sučka cca 22-32 kg.
Chyby
Každá odchýlka od tu uvedeného sa má považovať za chybu a jej závažnosť má byť posudzovaná v priamom pomere k jej stupňu.
Hrubé chyby
Odchýlky od uvedených znakov, ktoré ovplyvňujú výkonnosť.
Chyby uší
Nízko nasadené uši, zlomené ucho, uši smerujúce od seba, povolené ucho.
Výrazný nedostatok pigmentu.
Veľmi zoslabená celková pevnosť.
Chyby chrupu
Všetky odchýlky od nožnicového skusu a zubného vzorca, ak nejde o vylučujúce vady.
Vylučujúce vady
a) chyby povahy, nervózne a hryzúce psy.
b) psy s preukázanou ťažkou dyspláziou
c) monorchidy, kryptorchidy a psy s deformitami semenníkov
d) znetvorenie uší a chvosta
e) iné deformácie tela
f) chýbajúce zuby: 1xP3 + jeden ďalší zub, 1 očný zub alebo 1x P4 alebo 1x M1 alebo M2, alebo spolu 3 a viac zubov.
g) chyby čeľustí: podhryz 2 mm a viac, predhryz, nahryzávanie všetkých rezákov.
h) odchýlka predpísanej miery o viac ako 1 cm hore aj dole.
i) albinizmus
j) biela farba srsti aj keď oko a pazúriky sú tmavé
k) dlhá krycia srsť (dlhá, mäkká a nepriliehajúca krycia srsť s podsadou, zástavy na ušiach končatinách a huňatý chvost so zástavou)
l) dlhosrstosť (dlhá krycia srsť bez podsady, väčšinou rozdelená na chrbte, zástavy na ušiach, končatinách a chvoste)
Poznámka: psy musia mať normálne vyvinuté semenníky, úplne zostúpené v miešku.


Moje
webové stránky 
 Cezmín: http://cezmin.wz.cz
Cezmín : http://cezmin.wz.sk
 Vianoce: http://vianocesk.ic.cz
Veľká noc: http://velkanoc.ic.cz
 Svadba: http://svadbask.unas.cz
 Bylinky: http://bylinky.czweb.org
 Čas Vianoc:
http://vianocesk.wz.cz
 Seniorka: http://seniorka.szm.com
 Cintorín: http://cemetery.zaridi.to
 Bábiky:
http://svetbabik.czweb.org
 
 Slovania: http://slovania.czweb.org
Jánska noc:
http://cbjanskanoc.ic.cz
 Pani Príroda:
http://eufrosyne.wz.cz
 Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org
 Gloria Polo: http://gloriapolo.czweb.org
 Moji psíkovia:
http://mikinka.czweb.org
  Milujem pani P... :
http://eufrosyne.wz.cz
 Cezmín ker  a alias: http://cezmin.czweb.org
 Michal Krpelan: http://michalkrpelan.wz.cz
 Aishwarya Ray z Indie:
http://aishwarya.wz.cz
 Horné Chlebany :
http://hornechlebany.unas.cz
 Rádioamatérstvo  : http://cbrsk-chlebany.euweb.cz

 Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.euweb.cz
 CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK Chlebany:
http://cbrsk.euweb.cz
Blog Jánska noc a iné:
http://www.cbjanskanoc.webovastranka.sk

Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
Pes Buldog english:
http://ruda-etuda.czweb.org
 Seniorka a deti: http://babka-radi.euweb.cz

 Olympionik: http://olympionikholub.ic.cz
 Sedmičkári:
http://rannisedmicka.ic.cz
 Práva dieťaťa:
http://dieta.czweb.org
   Späť | Obnoviť | Dopredu


by Cezmín Slovakia 2009
http://cezmin.wz.sk