wz
 
 

[Späť | Obnoviť | Dopredu]

 

Je tu niečo, čo v športovej kynológii nemá obdobu!

pre všetkých priaznivcov športovej kynológie, ktorí sa aktívne zúčastňujú pretekov psov podľa SVV 1, SVV 2, SVV 3, IPO 1, IPO 2, IPO 3, SchH 1, SchH 2 a SchH 3.
EUROSPORT  http://www.nemecky-ovciak.sk

KYNOLOGICKA REVUE
Vyhlasujú na rok 2007 ďalší ročník

Absolútnym víťazom sa môže stať dvojica štartujúca podľa ktoréhokoľvek súťažného poriadku a v akejkoľvek kategórii ! Záleží len na schopnostiach a aktivite!
Zoznam pretekov, ktoré budú zaradené do EUROSPORT CUP-u, na základe žiadosti usporiadateľa, ako aj priebežné výsledky, budú uverejňované pravideľne na www.nemecky-ovciak.sk a na stránkach Kynologická revue.
Garanti a zakladatelia EUROSPORT CUP-u Josef Mravík, MVDr. Zoltán Tatarko, František Ferdič, Miroslav Slovák a Jozef Šuster sú iste zárukou úspešného už prvého ročníka.
Eurosport Cup: ( EC )
Do hodnotenia EC sa budú započítať všetky preteky podľa SVV 1-3 / IPO 1-3 / SchH 1-3 ( A+B+C ) ak o to usporiadateľ požiada.

Organizácia:
Usporiadateľ pretekov zašle žiadosť o zaradenie pri splnení nasledovných podmienok:
prihlásenie akcie do 31. marec 2007 a min 30 dní pred začiatkom zaslať propozície na kontaktnú adresu a následne výsledky nahlási do 5 dní od ukončenia. Za správnosť údajov zodpovedá usporiadateľ. ( meno psovoda, psa, chovateľskej stanice, poradie, počet bodov !!! )
Výsledková listina bude zaslaná emailom.
Účasť: Veková hranica nie je ohraničená u psovoda ani psa / sučky. V danom roku ( od 01.01. - do 31.12. ) sa hodnotí psovod + pes. (aj zahraničný). Je možné nastúpiť aj s iným psom alebo pes psovodom. Body sa budú pripisovať vždy len identickej dvojici. Pes s vyššou skúškou môže nastúpiť v nižšej kategórii alebo naopak poprípade podľa podmienok usporiadateľa. Preteky zaradené do EC budú na www.stránke označené zvlášť logom.
Bodovanie : Prideľujú sa body podľa počtu zúčastnených v danej kategórii, pri SVV 2 / IPO 2 / SchH 2 je koeficient násobku x 2 a pri SVV 3 / IPO 3 / SchH 3, koeficient x 3. Na zápis bodov je potrebné, aby sa v danej kategórii zúčastnili minimálne 3 pretekári. Diskvalifikovaný pretekár bude hodnotený ´´0´´ bodov ale započítava sa do celkového počtu zúčastnených pretekárov. Víťazom sa stane psovod + pes s najviac získaním počtom bodov v danom roku. Pri rovnakom počte bodov sa vyššie umiestní pretekár ktorí absolvoval viac pretekov.

SVV 1 / IPO 1 / SchH 1 SVV 2 / IPO 2 / SchH 2 ´´x2´´ SVV 3 / IPO 3 / SchH 3 ´´x3´´
8 pretekárov (nie prihlásených), ale tých čo nastúpia. Prvý dostáva presne toľko bodov koľko je pretekárov. 6 pretekári, 2 diskvalifikovaný 8 pretekárov
1. miesto - 8 bodov 1.miesto ? 8 bodov ´´x2´´ 1.miesto ? 8 bodov ´´x3´´
2. miesto - 7 bodov 2. miesto - 7 bodov ´´x2´´ 2. miesto - 7 bodov ´´x3´´
3. miesto - 6 bodov 3. miesto - 6 bodov ´´x2´´ 3. miesto - 6 bodov ´´x3´´
4. miesto - 5 bodov 4. miesto - 5 bodov ´´x2´´ 4. miesto - 5 bodov ´´x3´´
5. miesto - 4 body 5. miesto - 4 body ´´x2´´ 5. miesto - 4 body ´´x3´´
6. miesto - 3 body 6. miesto - 3 body ´´x2´´ 6. miesto - 3 body ´´x3´´
7. miesto - 2 body 7. miesto - 0 bodov 7. miesto - 2 body ´´x3´´
8. miesto - 1bod 8. miesto - 0bodov 8. miesto - 1bod ´´x3´´
Vyhodnotenie: Vyhodnotenie celého ročníka bude vždy po 31.12. príslušného kalendárneho roka.
Pre prvých troch a najlepšie umiestnenú ženu sú už okrem pohárov pripravené tieto garantované ceny:
1. miesto:
- Firmou EUROSPORT K9 garantovaná finančná odmena - 30.000,- Sk + uverejnený poster v magazíne Kynologická revue
- Firmou R-Cargo garantovaná finančná odmena - 10.000,-Sk
- Firmou Slovak Kennel - prepravný box
2.miesto:
- Firmou EUROSPORT K9 garantovaná finančná odmena - 20.000,- Sk + uverejnený poster v magazíne Kynologická revue
- Firmou Slovak Kennel - prepravný box
3.miesto:
- Firmou EUROSPORT K9 garantovaná finančná odmena - 10.000,- Sk + uverejnený poster v magazíne Kynologická revue
- Firmou Slovak Kennel - prepravný box
Najlepšia žena - XXXXX garantovaná finančná odmena - XXXXX,- Sk + uverejnený poster v magazíne Kynologická revue
Najlepší mladý účastník - do 18 rokov - XX garantovaná finančná odmena - XX,- Sk + uverejnený poster v magazíne Kynologická revue
PUTOVNÝ POHÁR - EUROSPORT CUP - získa absolútny víťaz každého kola ( jeho vlastníctvom sa stane, ak ho získa psovod tri krát nezávisle s akým jedincom štartoval )
1. Generálny sponzor kategórie
O generálny sponzoring sa u usporiadateľov môže uchádzať akýkoľvek podnikateľský i nepodnikateľský subjekt, chovateľská stanica, či súkromná osoba, ktorá garantuje, že prvým trom v ktorejkoľvek z kategórii SVV 1, SVV 2, SVV 3, IPO 1, IPO 2, IPO 3, SchH 1, SchH 2 a SchH 3 poskytne minimálne 5000,- Sk za prvé miesto, 3000 Sk za druhé miesto a 1000 Sk za tretie miesto. Vecné ceny a poháre pre víťazov nie sú podmienkou, avšak v prípade záujmu ich môže generálny sponzor poskytnúť.
Počas celej súťaže ponesie táto kategória názov firmy, alebo značky, podľa návrhu generálneho sponzora v spojitosti s názvom TROPHY, ALEBO TROFEJ. (napríklad: PET FOOD TROPHY, alebo TROFEJ ZNAČKY)
2. Sponzor
O sponzoring sa u usporiadateľa môže uchádzať akýkoľvek podnikateľský i nepodnikateľský subjekt, chovateľská stanica, či súkromná osoba, ktorá garantuje, že poskytne prisľúbenú finančnú odmenu alebo vecný dar za vopred dohodnutých podmienok. Sponzor môže vypísať v spolupráci s usporiadateľom cenu na ktorékoľvek umiestnenie v rámci celkovej súťaže, v jednotlivých kategóriách, pri vyhodnotení najlepšej ženy, najlepšieho mladého účastníka, najlepšieho v rámci plemena, najlepšieho účastníka z určitej krajiny a pod....
Počas celej súťaže bude názov firmy, chovateľskej stanice, alebo súkromnej osoby ? sponzora uvádzané pri materiáloch súvisiacich s Eurosport Cup 2006. Darovaná cena bude niesť názov darcu, alebo značky podľa jeho určenia. (napríklad Cena Františka Ferdiča ).
Preteky na zaradenie a výsledky zasielajte na kontakt:
František Ferdič, Ipeľská 13, 821 07 Bratislava, mobil: + 421 903 031 263
e-mail: eurosportcup@nemecky-ovciak.sk

 ODKAZY
http://www.psiskolafalco.cz/vycvik.htm#_silvestr
http://www.psiskolafalco.cz/index.htm
http://www.agility.sk
http://www.dogsk.sk


Moje
webové stránky 
 Cezmín: http://cezmin.wz.cz
Cezmín : http://cezmin.wz.sk
 Vianoce: http://vianocesk.szm.com
Veľká noc: http://velkanoc.czweb.org
 Svadba: http://svadbask.unas.cz
 Bylinky: http://bylinky.czweb.org
 Čas Vianoc:
http://vianocesk.wz.cz
 Seniorka: http://seniorka.szm.com
 Cintorín: http://cemetery.zaridi.to
 Bábiky:
http://svetbabik.czweb.org
 
 Slovania: http://slovania.czweb.org
Jánska noc:
http://cbjanskanoc.ic.cz
 Pani Príroda:
http://eufrosyne.wz.cz
 Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org
 Gloria Polo: http://gloriapolo.czweb.org
 Moji psíkovia:
http://mikinka.czweb.org
  Milujem pani P... :
http://eufrosyne.wz.cz
 Cezmín ker  a alias: http://cezmin.czweb.org
 Michal Krpelan: http://michalkrpelan.wz.cz
 Aishwarya Ray z Indie:
http://aishwarya.wz.cz
 Horné Chlebany :
http://hornechlebany.unas.cz
 Rádioamatérstvo  : http://cbrsk-chlebany.euweb.cz

 Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.euweb.cz
 CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK Chlebany:
http://cbrsk.euweb.cz
Blog Jánska noc a iné:
http://www.cbjanskanoc.webovastranka.sk

Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
Pes Buldog english:
http://ruda-etuda.czweb.org
 Seniorka a deti: http://seniorka-deti.wz.cz

 Olympionik: http://olympionikholub.wz.sk
 Sedmičkári:
http://rannisedmicka.wz.cz
 Práva dieťaťa:
http://dieta.czweb.org
   Späť | Obnoviť | Dopredu


by Cezmín Slovakia 2009
http://cezmin.wz.sk