wz
 
 

Táto stránka sa správne zobrazuje kódovaním Windows 1250.
Stránky sú optimalizované pre Microsoft Internet Explorer 4.0 a viac pri rozlíšení 1280x1024 pixelov
[Späť | Obnoviť | Dopredu]

 

 ákon č. 115/95

 

Španělsko: Nechoďte se psem po ulici, korán to zakazuje

Islámská asociace se domáhá na magistrátu ve španělské Lleidě, aby město vyhláškou zakázalo lidem cestovat se psy v autobuse a také chodit se psem po ulicích, kde se pohybují muslimové. Pes prý muslimy uráží.
Španělský server Minuto Digital přinesl zprávu o snahách španělských muslimů zakázat psy na veřejnosti. Islámská asociace podala na městském magistrátě ve městě Lleida žádost, ve které se domáhá městské vyhlášky, která by zakázala lidem jezdit se psem v prostředcích hromadné dopravy a zakázala lidem chodit se psem po ulicích s větší koncentrací muslimů. Svou žádost odůvodňují tím, že pohled na psa muslimy uráží. Psy totiž islám považuje za nečisté. Přítomnost psů ve městě prý muslimy diskriminuje a uráží jejich právo na náboženskou svobodu a právo muslimů žít v souladu s učením koránu.
V žádosti muslimové demonstrují rovněž svou tolerantnost: Nepožadují zákaz výskytu psů v celém městě, ale pouze v místech se zvýšenou koncentrací muslimů. A takových míst je ve španělské Lleidě opravdu hodně. Jak si povšimly americké New York Times, počet muslimů ve Španělsku narůstá takovou rychlostí, že za 10 let vzrostla populace španělských muslimů 20 krát. Konkrétně z 50 tisíců muslimů v roce 1995 na rovný milion o deset let později, kdy španělský statistický úřad prováděl zatím svůj poslední průzkum. Islámští duchovní hrozí Evropě, že ji dobudou dělohami neustále rodících muslimských žen, ale při takových počtech je jasné, že za takovým gigantickým nárůstem nestojí porodnost, ale imigrace. (Rodia sa ako smrtiace kobylky). Muslimští imigranti si vybírají za svůj cíl určité vybrané oblasti, ve kterých
vytvářejí komunity. To se týká hlavně Katalánska, kde se Lleida se 125 tisíci obyvateli nachází. Právě čtvrtinu obyvatel Lleidy tvoří muslimové. Město se tak společně se švédským Malmö, belgickým Brusselem a francouzským městem Marseille (kde se právě staví megamešita s kapacitou 7000 osob) řadí mezi města, kde počet muslimů překročil jednu čtvrtinu obyvatel ve městě a která neodvratně směřují k přeměně na první islámská města Evropy. Islamizace je v Lleidě znát: Firmy přecházejí na islámský pracovní týden s volnými pátky určenými k modlitbám v mešitě a pracovním víkendem.

Lázně Teplice: ODMÍTLI NEVIDOMOU DÍVKU, JEJÍ VODICÍ PES VADIL MUSLIMSKÝM HOSTŮM

Své by vám o tom povyprávěla česká vozíčkářka Daniela Machová z Mostu, která v roce 2007 měla absolvovat léčebný pobyt v lázních Teplice. Ty jí tehdy zrušily pobyt a důvodem byl islám. Danielu totiž doprovází asistenční pes a muslimské návštěvníky lázní by přítomnost psa mohla odradit, podle islámu je to přece nečisté zvíře. A protože peníze v Teplicích nesmrdí, Danielu do lázní nepustili. Holt islám je láska a mír a spousta tolerance, jak by neopomněly zdůraznit české muslimky na svém blogu. Možná by zdravotní pojišťovna namísto pobytů v teplických lázních mohla předepisovat přednášky v nové teplické mešitě, která se teď v tichosti staví, kde by se vozíčkáři dozvěděli, proč jejich vodicí pes uráží islám a přestali by konečně urážet náboženské cítění muslimů v českých lázních?

Pes je odjakživa priateľ človeka a slúži mu cez tisícročia ako verný a spoľahlivý strážca stád dobytka, oviec, domu a ochranca jeho majetku a nie je žiadne nečisté zviera! Pes nechodí s bombami medzi ľudí, aby ich úmyselne vraždil a ani neútočí, pokiaľ nie je v priamom ohrození!

Len otvárajme na vzor západu naše Slovensko moslimským tolerantným vlčím psom v ovčom rúchu a dočkáme sa aj my toho, čo sa deje na západe a aj v susedných Čechách v Tepliciach, stavania mešít ako voľakedy židovských modlitebien, no Židia oproti Moslimom boli a sú inteligenti a toto je stádo smrtonosných kobyliek.

Podľa mňa treba vytvoriť zákon na zákaz prijímania všetkých moslimských psov v rúchu baránkovom do republiky a nie zakazovať našich psov chovať a vlastniť na svojich majetkoch a vo svojom vlastnom domove. Len preto, že očmudený Moslim má peniaze, naši riťolezci im postavia aj mešitu a svojich vlastných ľudí postavia na okraj, do geta, čiže neprístupnosti do miest, ktoré majú slúžiť v prvom rade našim občanom a až potom možným cudzím rozpraseným zbohatlíkom.  Onedlho im bude vadiť aj chov prasiat, aj tie ich budú urážať svojou prítomnosťou, hlavne v predajniach, lebo moslimské psi bravčovinu nežerú, len baraninu.

A to niekto bude o mne hovoriť, že som intolerantná a rasistka?  Keď mám záujem na tom, aby naša republika patrila nám a nie kadejakým prisťahovacom čo vytvárajú štát v štáte? Všetkých Moslimov by som vysťahovala tam, na podnet koho a kde vznikli tzv.ľudské práva, nech si ich vezmú a potom hovoria o ľudských právach! A nie aby nám diktovali a prikazovali, že sme povinní prijímať utečencov aj z moslimských štátov, ktorí sú v zásade odjakživa proti nám zameraní a nazývajú nás (ľudí z Európy a teda aj zo  Slovenska)  neveriacimi psami  priamo v Koráne!  Čo tu zoháňajú, keď ich pohľad na psa uráža, teda aj na mňa, teba, keďže sme podľa nich neveriaci psi?
Skryté ohniská budúcich nepokojov a vojen, to je moslimská menšina v každom európskom štáte a je na hanbu, že to jednoduchý človek vidí a páni pri moci s mocou peňazí nič nevidia a tvária sa ako blbci s ich: "Nikto nepodal žiadnu sťažnosť a ani podnet na konanie v tomto smere a v takejto otázke." Nevediaci, nevidiaci a nepočujúci, ako TRI opice!). Páni pri moci v našej republike sú na to, aby konali preventívne opatrenia za svojich voličov, občanov (dostali na to mandát!)  a nie aby jednoduchý človek podával petície a sťažnosti, aby ho mohli perzekuovať a prenasledovať ako rasistu a neznášanlivého občana republiky. Pokiaľ môj nesúhlas s prijímaním moslimských utečencov niekto z mocných považuje za rasizmus, tak som potom "podľa nich rasistka", ale len vďaka nekonaniu si ich preventívnych povinností voči voličovi, pretože nie som sama, čo nesúhlasí s takou politikou, ktorá je zameraná proti mne, Tebe a nám všetkým prijímaním akýchkoľvek utečencov "odcecaných" bojovným a vonkoncom nie mierumilovným učením viery v našej republike. Máme málo ťažkostí s cez stáročia neprispôsobivými cigáňmi? Ešte nám tu treba moslimských maharadžov či prisťahovalcov?

Winston Churchill
"To, že podľa mohamedánskeho práva musí každá žena patriť nejakému mužovi ako jeho výhradný majetok, buď ako dieťa, manželka, alebo konkubína, nutne povedie k odkladu konečného vyhynutia otroctva až do tej doby, než sa islam prestane medzi ľuďmi uplatňovať ako veľká sila. U jednotlivých moslimov sa síce môžu prejavovať skvelé vlastnosti - vplyv náboženstva však i tak ochromuje spoločenský vývoj tých, ktorí ho vyznávajú. Na svete neexistuje žiadna mohutnejšia spiatočnícka sila. Mohamedánstvo nie je ani zďaleka na vymretie, naopak sa prejavuje ako bojovná viera získavajúca nových a nových stúpencov. Už sa rozšírila po celej strednej Afrike (u nevzdelanej žobrače má úspech) a na každom kroku za sebou zanecháva nebojácnych bojovníkov (aktívnych blbcov!), a nebyť toho, že kresťanstvo je chránené silnými zbraňami vedy, proti ktorým márne bojovalo, civilizácia modernej Európy by možno padla rovnakým spôsobom, akým sa kedysi zrútila civilizácia starého Ríma." Winston S. Churchill

Len jednotlivci majú odvahu .....
Koľkí ľudia povedia čo si naozaj myslia? Mnohí majú už dnes strach a čo bude za rok, za dva? Ešte jeden čo to dobre povedal, aj keď to je uvedené ako HOAX.
Prime Minister John Howard – Australia
Muslims who want to live under Islamic Sharia law were told on Wednesday to get out of Australia, as the government targeted radicals in a bid to head off potential terror attacks.
Separately, Howard angered some Australian Muslims on Wednesday by saying he supported spy agencies monitoring the nation's mosques.
Quote: 'IMMIGRANTS, NOT AUSTRALIANS, MUST ADAPT. Take It Or Leave It. I am tired of this nation worrying about whether we are offending some individual or their culture. Since the terrorist attacks on Bali, we have experienced a surge in patriotism by the majority of Australians'.
'This culture has been developed over two centuries of struggles, trials and victories by millions of men and women who have sought freedom'. 'We speak mainly ENGLISH, not Spanish, Lebanese, Arabic, Chinese, Japanese, Russian, or any other language. Therefore, if you wish to become part of our society. Learn the language!'
'Most Australians believe in God. This is not so me Christian, right wing, political push, but a fact, because Christian men and women, on Christian principles, founded this nation, and this is clearly documented. It is certainly appropriate to display it on the walls of our schools. If God offends you, then I suggest you consider another part of the world as your new home, because God is part of our culture.'
'We will accept your beliefs, and will not question why. All we ask is that you accept ours, and live in harmony and peaceful enjoyment with us.'
'This is OUR COUNTRY, OUR LAND, and OUR LIFESTYLE, and we will allow you every opportunity to enjoy all this. But once you are done complaining, whining, and griping about Our Flag, Our Pledge, Our Christian beliefs, or Our Way of Life, I highly encourage you take advantage of one other great Australian freedom,
'THE RIGHT TO LEAVE'.'
'If you aren't happy here then LEAVE. We didn't force you to come here. You asked to be here. So accept the country YOU accepted.'

http://www.hoax-slayer.com/howard-muslim-speech.shtml

Kým platia fatwy na Rushdieho
a ďalších "šťastlivcov", kým sme pre moslimov neveriaci psi ako boli šokované francúzske deti po exkurzii v mešite, kým budú moslimské ženy vraždené "pre česť" (odhad 400 ročne len v Nemecku), kým budú európski moslimovia fandiť odrezávačom hláv unesených novinárov, kým bude najväčším životným problémom karikatúra Mohameda či vytrhnutá stránka z koránu a bude ospravedlňovať pálenie a vraždenie, kým bude za koverziu od islamu trest smrti, kým budú moslimovia polievať tváre nezahalených dievčat kyselinou a nebradatým mužom orezávať uši, kým budú naše ženy kusom mäsa pre mačku, ktoré možno beztrestne znásilňovať - ako to tvrdí najvyšší austrálsky imám, kým svedectvo nemoslima nemá váhy na súde v moslimských krajinách, beztrestné bitie žien a ešte nesmierne množstvo ďalších vecí, dovtedy odmietam tézu, že máme mať k islamu úctu. Je to hanebné a nemorálne učenie nemravného beduína ako to povedal Ataturk. Nedajte sa pomýliť rečičkami. Pozerajte na dôkazy a fakty.

Shakespeare: "Diabol, keď potrebuje, zoberie si do úst písmo"

Podstatnou je nenávisť ku všetkému cudziemu
 Džihádizmus predstavuje obrovskú manipuláciu, no nič konkrétne a lepšie neponúka. Napriek tomu sa najmä vďaka internetu teší vo svete čoraz väčšej popularite. Baštou radikálneho islamu sú pakistanské náboženské školy, madrásy. Práve v nich sa pred časom zrodil Taliban. Rozsiahle komplexy madrásov zväčša pripomínajú kampusy západných univerzít. Na rozdiel od nich tu však nepanuje veda. Jediným meradlom všetkého je Korán.
Do madrásov prichádzajú
Zväčša chlapci z chudobných rodín, ktoré žijú z menej ako jedného dolára na deň. V madráse dostanú trikrát denne stravu a pri troche šťastia aj ošatenie. Okrem vymývania mozgov militantnými výkladmi Koránu ich tu však zväčša nenaučia nič iné. O cudzích jazykoch, matematike či iných prírodných vedách tu ani nechyrujú. Do hláv im zato vštepujú, že „zomrieť pre väčšiu slávu Alahovu a zabiť pritom čo najviac neveriacich psov, je tým najsvätejším poslaním moslima“.
Svoje skutky neradi označujú ako samovraždu, pretože Korán ju nepovoľuje. Radšej hovoria o „svätom výbuchu“. Mnohým z nich nejde ani tak o to zabiť, ako skôr nahnať strach nepriateľom. Ľudská bomba je takmer vždy účinná, a pritom až neuveriteľne lacná. Náklady na jedného samovražedného atentátnika predstavujú iba 150 dolárov, čo je približne 4 800 korún! Rodina pozostalého dostane ako odškodné 3 000 až 5 000 dolárov.

svet se meni

https://www.youtube.com/watch?v=b7akU2R3RwY#t=42


Moje
webové stránky
 Cezmín: http://cezmin.wz.cz
Cezmín : http://cezmin.wz.sk
 Vianoce: http://vianocesk.ic.cz
Veľká noc: http://velkanoc.ic.cz
 Svadba: http://svadbask.unas.cz
 Bylinky: http://bylinky.czweb.org
 Čas Vianoc:
http://vianocesk.wz.cz
 Seniorka: http://seniorka.szm.com
 Cintorín: http://cemetery.zaridi.to
 Bábiky:
http://svetbabik.czweb.org
 
 Slovania: http://slovania.czweb.org
Jánska noc:
http://cbjanskanoc.ic.cz
 Pani Príroda:
http://eufrosyne.wz.cz
 Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org
 Gloria Polo: http://gloriapolo.czweb.org
 Moji psíkovia:
http://mikinka.czweb.org
  Milujem pani P... :
http://eufrosyne.wz.cz
 Cezmín ker  a alias: http://cezmin.czweb.org
 Michal Krpelan: http://michalkrpelan.wz.cz
 Aishwarya Ray z Indie:
http://aishwarya.wz.cz
 Horné Chlebany :
http://hornechlebany.unas.cz
 Rádioamatérstvo  : http://cbrsk-chlebany.euweb.cz

 Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.euweb.cz
 CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK Chlebany:
http://cbrsk.euweb.cz
Blog Jánska noc a iné:
http://www.cbjanskanoc.webovastranka.sk

Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
Pes Buldog english:
http://ruda-etuda.czweb.org
 Seniorka a deti: http://babka-radi.euweb.cz

 Olympionik: http://olympionikholub.ic.cz
 Sedmičkári:
http://rannisedmicka.ic.cz
 Práva dieťaťa:
http://dieta.czweb.org
   Späť | Obnoviť | Dopredu


by Cezmín Slovakia 2009
http://cezmin.wz.sk