wz
 
 

Táto stránka sa správne zobrazuje kódovaním Windows 1250.
Stránky sú optimalizované pre Microsoft Internet Explorer 4.0 a viac pri rozlíšení 1280x1024
pixelov
[Späť | Obnoviť | Dopredu]

 Výstroj psa

Výstroj psa pozostáva:
náhubok,
obojok,
sťahovací obojok,
vodítko krátke,
vodítko dlhé,
kefa,
hrebeň, (poprípade aj postroj).
Ak sa chystáme na cvičisko základná výstroj by mala pozostávať:
vodítko krátke cca 30cm,
vodítko cca 120cm,
vodítko na obranu cca 300cm,
stopovacie vodidlo 10 - 15m.
Obojok sa najlepšie osvedčuje reťazový (sťahovák),
aport - (loptička, činka),
postroj,
brašňa na pochúťky (pamlsky),
pešek,
miska.

 

NÁHUBOK

OBOJKY

VODÍTKA

,

 KARABÍNA

KOŽENÝ POSTROJ

KEFA, HREBEŇ

 VRECKO NA ODMENY

VAK a PÍŠŤALA

 TURISTICKÉ

Nepremokavá turistická miska na vodu a potravu a vrecko na odmeny z odolného textilného materiálu.
Ľahké na nosenie, jednoduché na čistenie. Obľúbené hlavne medzi turistami a cestovateľmi.
Miska sa dá ľahko poskladať a nezaberá pri transporte veľa miesta.
Vrecko na odmeny alebo potravu sa dá pripevniť na opasok klipom alebo páskou.

 TRÉNOVACIE DISKY A DREVENÁ KOSŤ

 MISKA

 KONTAJNER NA GRANULE

 TENISOVÉ LOPTIČKY NA APORT

 JUTOVÝ PEŠEK

 REFLEXNÁ VESTA

Výstroj k výcviku
Výstroj psovoda:
športové oblečenie,
vhodná obuv,
dobrá nálada a pevné nervy...

Výstroj psa:
obojok, najlepšie sťahovací (retiazka),
vodítko krátke,
vodítko dlhé minimálne 5 m (nie FLEXI),
maškrty na odmeny,
loptička, hračka,
koženný obojok, alebo postroj na obranu v prípade záujmu,

Príprava psa pred výcvikom:
vyčesaný,
vyvenčený (v prípade potreby máme lopatu...),
nenakŕmený.

Výcvik základnej poslušnosti

Tento výcvik robíme v skupinách, aby si psík zvykol reagovať na povely aj v prítomnosti iných psov a cudzích ľudí. Prirodzene jeden deň v týždni nestačí na to, aby si pes osvojil všetky cviky. Preto by bolo dobré, aby si psovod so svojím psíkom aj doma čo najčastejšie (najlepšie denne) opakoval všetko, čo sa pes už naučil. Na začiatku každej výcvikovej hodiny cvičiteľ dohliada na vykovávanie cvikov a opravuje chyby.

Základné cviky
Privolanie (ku mne, k nohe za pochodu, k nohe na mieste)
Chôdza pri nohe (všetky smery)
Povel Ľahni
Povel Sadni
Povel Vstaň
Odloženie psa na mieste (dlhodobé)
Aport ( základy prinášania)
Základy obrany (revír - vyštekanie, koža, pešek, rukáv - podľa veku psa)
Vyhľadávanie a rozlišovanie predmetov (pri malých plemenách)

Doplnkové cviky
socializácia psíka - zoznamovanie s ostatnými psami
prerušenie nežiadúcej činnosti (požieranie potravy)
štekanie na povel
pokoj psa pri streľbe
Pri agresívnych psoch je potrebné, aby pes nosil košík, hlavne na začiatku, kedy sa stretávame a psíkov púšťame na voľno, aby sa trošku vybehali, pohrali a poočuchávali. Keď je pes agresívny a hlavne majiteľom neovládateľný, dochádza zbytočne k potyčkám hlavne medzi psami a niekedy aj majiteľmi, preto by sme tomuto radšej predišli. Pri cvičení samozrejme, keď je pes na vodítku, nemusí mať košík.

Skúška základné minimum malých plemien (ZMMP)

1. Vek psa najmenej 12 mesiacov.
2. Účasť na skúške nie je podmienená splnením iného druhu alebo stupňa skúšky.
3. Skúšky sa môže zúčastniť len pes malého plemena.
4. Pre úspešné vykonanie skúšky je potrebné získať v každej časti skúšky najmenej 70% z dosiahnuteľného počtu bodov.
5. Známky: 145-150 výborne, 120-134 dobre, 105-119 uspokojivo, 0-104 nedostatočne.
6. Povelovú techniku uvádza Skúšobný poriadok pri každom cviku skratkou: Z = zvukový povel, P= posunkový povel. Pokiaľ sú uvedené obidve skratky, môže psovod použiť jeden z povelov, alebo oba povely súčastne.
7.Počas skúšky pes nemusí mať náhubok.
8.Výstroj psa: hladký obojok, vodidlo, predmet aportovania, predmety na vyhľadávanie, predmet na stopu. Podľa voľby psovoda: stopovacie vodidlo, prípadne postroj.
STOPA
Stopa vlastná, 150 m dlhá, 15 minút stará, raz lomená do pravého uhla, predmet končiaci stopu. Časový limit na vypracovanie stopy je 10 minút (Z) 50 (35)
POSLUŠNOSŤ
a) privolanie psa (ľubovoľný z troch spôsobov) (ZP) 10
b) ovládateľnosť psa na vodidle (ZP) 10
c) aport voľný (predmet psovoda) (ZP) 10
d) odloženie psa (psovod v dohľade psa vo vzdial.15 m) (ZP) 10
e) kľud pri streľbe 10
50 (35)
ŠPECIÁLNE CVIKY
a)vyhľadanie a prinesenie troch odhodených predmetov psovoda na voľnom priestranstve (20 x 30 m) (ZP) 20
b) rozlišovanie predmetov psovoda
prvý úspešný pokus (ZP) 5
druhý úspešný pokus (ZP) 10
c) chovanie sa psa voči osobám, ktoré ho neohrozujú (ZP) 15
50 (35)

Hodnotenie
145 - 150 výborne
135 - 144 veľmi dobre
120 - 134 dobre
105 - 119 uspokojivo
0 - 104 nedostatočne


Skúška malé plemená prvého stupňa (SMP1)
1. Vek psa najmenej 14 mesiacov.
2. Účasť na skúške je podmienená splnením skúšky ZMMP.
3. Pre úspešné splnenie skúšky treba získať v každej časti skúšky najmenej 70 percent z dosiahnuteľných bodov (v zátvorkách pri bodovom hodnotení).
4. Známky: 290-300 výborne, 270-289 veľmi dobre, 240-269 dobre, 210-239 uspokojivo, 0-209 dostatočne.
5. Povelovú techniku uvádza skúšobný poriadok pri každom z cvikov skratkou: Z = povel zvukový,
P = povel posunkový. Ak skúšobný poriadok uvádza obidve skratky, potom psovod môže použiť jeden povel alebo obidva súčasne.
6. Počas skúšky pes nemusí mať náhubok, s výnimkou cvikov stráženia predmetu.
7. Výstroj psa: náhubok, hladký obojok, vodidlo, predmet na aportovanie, predmety na stopu, rozlišovanie a vyhľadávanie, predmet na stráženie. Podľa voľby psovoda: stopovacie vodidlo, prípadne postroj.
STOPA
Stopa vlastná, dlhá 300 metrov, lomená dvakrát v pravom uhle, 30 minút stará, prvý predmet na stope, druhý predmet stopu ukončuje. Časový limit na vypracovanie stopy je desať minút. (Z) 100 (70)
POSLUŠNOSŤ
a) privolanie k nohe za pochodu (ZP) 10
b) ovládateľnosť psa na vodidle (ZP) 10
c) sadni, ľahni, vstaň (na vodidle pri nohe) (ZP) 10
d) odloženie za pochodu ľahni (ZP) 10
e) aport voľný (predmet psovoda) (ZP) 10
f) skok vysoký (50 cm) (ZP) 10
g) kladina nízka (jedným smerom) (ZP) 10
h) štekanie psa na povel (pes sedí pri nohe na vodidle) (ZP) 10
ch) odloženie (ponechanie psa psovod na dohľad psovi, 25 m) (ZP) 10
i) pokojnosť psa pri streľbe 10
100 (70)
ŠPECIÁLNE CVIKY
a) rozlišovanie predmetov psovoda
prvý úspešný pokus (Z) 5
druhý úspešný pokus (Z) 10
b) vyhľadávanie predmetov psovoda na voľnom priestranstve (20x50 m, 3 predmety, čas 6 minút) (Z) 40
c) stráženie predmetu psovoda (ZP) 20
d) samostatná činnosť psa (ZP) 25
100 (70)

Hodnotenie
290 - 300 výborne
270 - 289 veľmi dobre
240 - 269 dobre
210 - 239 uspokojivo
0 - 209 nedostatočne


Skúška malé plemená druhého stupňa (SMP2)
1. Vek psa najmenej 16 mesiacov.
2. Účasť na tejto skúške je podmienená úspešným splnením skúšky SMP 1.
3. Skúška je úspešná, ak sa v každej časti skúšky získa najmenej 70 percent z dosiahnuteľného počtu bodov (v zátvorkách pri bodových hodnotách).
4. Známky: 290-300 výborne, 270-289 veľmi dobre, 240-269 dobre, 210-239 uspokojivo, 0-209 nedostatočne.
5. Povelovú techniku skúšobný poriadok uvádza pri každom cviku skratkou: Z = zvukový povel, P=posunkový povel.
6. Počas skúšky pes nemá mať náhubok.
7. Výstroj psa: hladký obojok, vodidlo, aportovacia činka. Podľa voľby psovoda: stopovacie vodidlo, prípadne postroj.
STOPA
Stopa cudzia stopa 500 m, jednu hodinu stará, dvakrát zalomená do pravého uhlajeden predmet na stope,druhým predmetom sa stopa končí.Časový limit na vypracovanie stopy 15 min. (Z) 100 (70)
POSLUŠNOSŤ
a) privolanie psa (pes si pokojne sadne pred psovoda) (Z) 10
b) ovládateľnosť psa bez vodidla (Z) 10
c) sadni, ľahni, vstaň (pes je voľný, jeden krok pred psovodom (Z) 10
d) za pochodu odloženie stojmo (Z) 10
e) aport skokom (50 cm, činka psovoda) (Z) 10
f) kladina vysoká (jedným smerom) (Z) 10
g) štekanie psa (pes je voľný, jeden krok pred psovodom) (Z) 10
h) plazenie psa so psovodom (10m) (Z) 10
ch) odloženie psa (psovod na dohľad psa, vzdialenosť 50 m) (Z) 10
i) pokojnosť psa pri streľbe 10
100 (70)
ŠPECIÁLNE CVIKY
a) rozlišovanie cudzieho predmetu
prvý úspešný pokus (Z) 15
druhý úspešný pokus (Z) 25
b) vyhľadávanie cudzích predmetov na voľnom priestranstve (20x50 m, 3 predmety, čas 6 minút) (Z) 40
c) ochrana psovoda
prepadnutie psovoda (Z) 15
ovládateľnost psa (Z) 5
100 (70)
Hodnotenie
290 - 300 výborne
270 - 289 veľmi dobre
240 - 269 dobre
210 - 239 uspokojivo
0 - 209 nedostatočne

Hygienická podložka pre šteňatá

sa skladá zo savého jadra z dlhých vlákien a z prírodnej celulózy. Vhodná k výcviku hygienických návykov pre šteniatka.
Podrobnosti o produkte:
praktická hygienická podložka pre výchovu šteniatok
enormne absorpčná
s vodotesnou plastovou spodnou vrstvou
uzavretý okraj zabraňuje úniku kvapaliny
vhodné aj ako výplň do prepravných boxov
balenie obsahuje 7 podložiek
rozmery: 40 × 60 cm
Návod na použitie:
Rozprestrite hygienickú podložku blízko miesta, kde váš miláčik spáva. Položte šteňa na podložku priamo po jedle alebo pití, aby sa vyšpinil na podložku. Po každom správnom použití je dôležité šteňa pochváliť. Postupne posúvajte podložku bližšie k dverám, až predo dvere.

 


Moje
webové stránky 
 Cezmín: http://cezmin.wz.cz
Cezmín : http://cezmin.wz.sk
 Vianoce: http://vianocesk.szm.com
Veľká noc: http://velkanoc.czweb.org
 Svadba: http://svadbask.unas.cz
 Bylinky: http://bylinky.czweb.org
 Čas Vianoc:
http://vianocesk.wz.cz
 Seniorka: http://seniorka.szm.com
 Cintorín: http://cemetery.zaridi.to
 Bábiky:
http://svetbabik.czweb.org
 
 Slovania: http://slovania.czweb.org
Jánska noc:
http://cbjanskanoc.ic.cz
 Pani Príroda:
http://eufrosyne.wz.cz
 Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org
 Gloria Polo: http://gloriapolo.czweb.org
 Moji psíkovia:
http://mikinka.czweb.org
  Milujem pani P... :
http://eufrosyne.wz.cz
 Cezmín ker  a alias: http://cezmin.czweb.org
 Michal Krpelan: http://michalkrpelan.wz.cz
 Aishwarya Ray z Indie:
http://aishwarya.wz.cz
 Horné Chlebany :
http://hornechlebany.unas.cz
 Rádioamatérstvo  : http://cbrsk-chlebany.euweb.cz

 Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.euweb.cz
 CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK Chlebany:
http://cbrsk.euweb.cz
Blog Jánska noc a iné:
http://www.cbjanskanoc.webovastranka.sk

Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
Pes Buldog english:
http://ruda-etuda.czweb.org
 Seniorka a deti: http://seniorka-deti.wz.cz

 Olympionik: http://olympionikholub.wz.sk
 Sedmičkári:
http://rannisedmicka.wz.cz
 Práva dieťaťa:
http://dieta.czweb.org
   Späť | Obnoviť | Dopredu


by Cezmín Slovakia 2009
http://cezmin.wz.sk