wz
 
 

[Späť | Obnoviť | Dopredu]
Táto stránka sa správne zobrazuje kódovaním Windows 1250.
Stránky sú optimalizované pre Microsoft Internet Explorer 4.0 a viac pri rozlíšení 1280x1024 pixelov

Niečo z histórie

Pôvod a domestikácia psa

Na základe početných archeologických nálezov z rôznych kútov sveta je pes považovaný nielen za prvé domestikované zviera, ale aj za prvé zviera, ktoré človek cielene choval. Z kostrových nálezov niekoľkých druhov psov sa odvodzovali a dodnes odvodzujú dnešné plemená. Za najstaršie praplemeno bol označený takzvaný pes močiarny či rašelinný (lat. Canis familiaris palustris Rütimeyer), od ktorého sa dodnes odvodzujú početné plemená špicov, pinčov a teriérov.
Skupina severských, vlkom podobných psov a pastierske psy sú odvodzované od psa, ktorého kostra bola objavená vo vykopávkach pri Ladožskom jazere, a ktorý dostal meno Canis familiaris Inostranzewi. Skupina dogovitých psov sa odvodzuje ešte aj dnes od predka nazvaného Canis familiaris decumanus. Z doby pred 4000 až 5000 rokmi pred Kr. pochádza pes bronzový (lat. Canis familiaris matris optimae), z ktorého majú pochádzať ovčiarske psy. Najmladším psom má byť Canis familiaris intermedius, z ktorého sa zvyknú odvodzovať dnešné duriče a pudle.
Podľa teórie Gregoryho Aclanda, veterinára z Cornellskej univerzity v Itake v USA nie človek domestikoval psa, ale naopak, pes sám urobil prvý krok a začal spolužitie s človekom, pretože sa kŕmil jeho odpadkami. Na oplátku strážil „svojich“ ľudí pred nepriateľmi a pomáhal pri love. Toľko sa v stručnosti vo Wikipédii o psoch.

Pes je označenie pre niekoľko psovitých šeliem.
Najznámejší z nich – pes domáci – patrí spolu so psom dingo k druhu vlk obecný Canis lupus. Ako psi sú pomenované ďalšie rody:
Atelocynus – pes krátkouchý (Atelocynus microtis)
Cerdocyon – pes maikong (Cerdocyon thous)
Dusicyon – pes bojovný (Dusicyon australis) †
Chrysocyon – pes hrivnatý (Chrysocyon brachyurus)
Lycaon – pes hyenový = pes hyenovitý (Lycaon pictus)
Otocyon – pes ušatý = pes kaferský (Otocyon megalotis)
Pseudalopex
pes horský (Pseudalopex culpaeus)
pes argentínsky (Pseudalopex griseus)
pes pampový (Pseudalopex gymnocercus)
pes púštny (Pseudalopex sechurae)
pes šedý = pes Azarův (Pseudalopex vetulus)
Speothos – pes pralesný = pes pralesný (Speothos venaticus) Menom pes kunovitý sa niekedy nazýva i psík mývalovitý.


Pes v dejinách
Grécky boh podsvätia, Cerberus

Nápis v Pompejach upozorňujúci na prítomnosť psa. Pes patrí nielen k najstarším, ale aj k najvšestrajnejším domácim zvieratám. Zo všetkých domácich zvierat existuje v najväčšej plemennej variabilite. Odhaduje sa, že človek vyšľachtil dodnes viac ako 400 rôznych plemien. Túto variabilitu možno pripísať skutočnosti, že človek využíva psa pri rôznych úlohách: pes chráni stádo, prenasleduje a durí zver, prináša korisť, ťahá ťažké bremená, hľadá a zachraňuje ľudí, či stráži ich majetok. Podľa prostredia v ktorom žije a pracuje dané plemeno, musí pes vykazovať určité žiaduce fyziologické i povahové vlastnosti. Lovec v ázijskej stepi potrebuje psa rýchleho a loviaceho zrakom, zatiaľ čo lovec v hustých lesoch strednej Európy využije skôr psa vytrvalého, s vynikajúcim čuchom a schopným vyduriť zver. Vďaka selekcii teda človek vyšľachtil plemená, ktoré vyhovovali určitému účelu.
Pes bol v rôznych kultúrach ponímaný rôzne: niekde bol uctievaný, inde zatracovaný. Bol dôležitým zvieracím symbolom v afrických kultúrach bol označovaný za nosiča ohňa, v antike ho zasa považovali za šťastné znamenie. V niektorých kultúrach ho považovali za strážcu neba. Vďaka svojej príslovečnej vernosti sa stal početným motívom európskeho maliarstva, v Japonsku sa zasa stal symbolom manželskej vernosti.

Staroveký Egypt - Egypťania podobne ako Inkovia, Iránci či Indovia uctievali psa ako strážcu podsvetia a sprievodcu do kráľovstva smrti. Pre psa to znamenalo veľké ocenenie, pretože Egypťania povyšovali kult smrti nad všetko ostatné. Ich boh Anubis mal ľudské telo a psiu hlavu. Egypťania si psov ctili natoľko, že keď pes zomrel, zabalzamovali ho a uložili jeho pozostatky na zvláštne pohrebisko. Najstarším zobrazeným psom je pes, ktorého môžeme označiť za predchodcu dnešných chrtov. Popri ňom nachádzame často zobrazenia stavačov, ktoré Egypťania používali pri love zajacov a gaziel. Do Egypta prenikli z Mezopotámie aj molosoidné psy, ktoré nachádzame na zobrazeniach bojových scén. Nie je však isté, či Egypťania sami používali týchto psov v boji. V egyptských domácnostiach sa rozšíril aj chov spoločenských psov podobných dnešným jazvečíkom. Najrozšírenejím chovaným plemenom Starovekom Egypte však bol zrejme predchodca dnešného basenjiho, ktorý našiel široké využitie – používali ho ako pri love, tak aj ako spoločníka. Často však fungovali aj ako požierači zbytkov a výkalov.

Mezopotámia - Akadská bohyňa Gula bola patrónkou psov v Mezopotámii. Ľudia jej z vďačnosti nosili psov vymodelovaných z hliny. Na ranosumerských pečatiach sú často zobrazené psy s veľkou hlavou, podobné dnešným mastifom, ktoré sa v Mezopotámii objavili o niečo neskôr ako chrty. Tieto psy slúžili na lov levov a divých svíň, či ako bojové psy. Na neskorších akadských pečatiach sú tieto psy najčastejšie zobrazované ako pastierske psy. Približne 1000 rokov pr. Kr. došlo v Mezopotámii k primiešaniu krvi tibetských dogovitých psov do miestnych molosoidných plemien. Tieto psy sa vyznačovali nízkym prahom agresivity a používali ich ako vojnové psy. Kroniky dokladajú cielený chov molosoidných psov na psích farmách.

Staroveké Grécko - Gréci si psov tiež cenili. Chovali v svätyniach boha Asklepia posvätné jedince, ktoré pomáhali uzdravovať chorých. Lovec Oriona mal dvoch psov – Procyona a Síria. Sírius dal dokonca svoje meno najjasnejšej hviezde na oblohe. Grécky boh podsvätia Cerberus mal 3 psie hlavy. Aj Ikarios vlastnil psa menom Maira, ktorý doviedol jeho dcéru k jeho mŕtvemu telu. Dvojhlavý Orthus strážil stádo dobytka Geryona a zároveň bol otcom Chimérinej dcéry Sphinx. Gréci chovali predovšetkým veľké psy na boj a malé psy pre potešenie. Vyskytovali sa tiež lovecké psy privezené z Egypta a Ázie, Gréci ich však cielene nechovali. Chov psov v dnešnom ponímaní zaviedli až v Rimania. Na šírich pláňach používali Gréci k stráženiu stád oviec pred vlkmi predchodcov dnešných pastierskych psov. Z týchto psov sa neskôr vyvinuli plemená ako komondor, kuvasz a kangal.

Staroveký Rím - Rímsku Dianu, podobne ako boha obchodu Merkúra, sprevádzajú lovecké psy. Rimania boli zrejme prví, čo sa zaoberali systematickým chovom psa - plemenitbou. Vlastniť psa bolo rovnako módne ako vlastiť otroka. Medzi obľúbené plemená patrili najmä väčšie psy, ktoré slúžili ako strážcovia dvora a majetku, o čom svedčia aj varovné nápisy, ktoré archeológovia objavili v Pompejách. Dnešné tabuľky „Pozor pes“ majú teda históriu siahajúcu až do týchto čias. Staroveký Rím bol nielen mestom zápasov gladiátorov, ale aj mestom psích zápasov, ktoré patrili k obľúbeným kratochvíľam jeho obyvateľov. Chov psov v Ríme sa preto špecializoval najmä na plemená vhodné pre psie zápasy. Svoje zastúpenie však našli aj lovecké a spoločenské plemená. Pôvod dnes známych plemien v rímskych plemenách však doposiaľ nebol preukázaný.


Fyziologické ukazovatele
Názov Hodnoty

Telesná teplota 39 stupňov
Pulz malé plemená: 90-130 úderov/min., veľké plemená: 60-100 úderov/min.
Dychová frekvencia malé plemená: 18-30 nádychov/min., veľké plemená: 10-26 nádychov/min.
Telesná hmotnosť 1-100 kg v závislosti na plemene a pohlaví
Pohlavný cyklus diestrický
Dĺžka ruje 3-4 týždne
Dospievanie v 8-12 mesiaci života
Dĺžka brezivosti 58-67 dní
Početnosť vrhu 1-8 šteniat
Počet zubov mliečny chrup 28, trvalý chrup 42
Vnútorná telesná teplota psa je 39 – 39,5 stupňov Celzia a meria sa v konečníku lekárskym alebo veterinárnym teplomerom. Dychová frekvencia zdravého neunaveného psa v kľude pri bežnej izbovej teplote sa pohybuje od 18-30 nádychov za minútu u malých a stredných plemien, u veľkých plemien je to 10-26 nádychov za minútu. Počet srdcových tepov je za rovnakých podmienok ako pri dychu je u malých a stredných plemien 90-130 úderov za minútu, u veľkých plemien 60-100 úderov za minútu.

VEK PSA
Prepočtová tabuľka psích rokov na roky ľudské
Pes Človek               Pes Človek
1 rok 15 rokov             8 rokov 51 rokov
2 roky 21 rokov           9 rokov 55 rokov
3 roky 27 rokov         10 rokov 59 rokov
4 roky 32 rokov         11 rokov 65 rokov
5 rokov 37 rokov       12 rokov 69 rokov
6 rokov 42 rokov       13 rokov 75 rokov
7 rokov 47 rokov       14 rokov 83 rokov

Skupiny psov
Skupina 1: Ovčiarske a pastierske psy (bez švajčiarskych salašných psov)
Skupina 2: Pinče, bradáče, molosoidné a švajčiarske salašné psy
Skupina 3: Teriéry
Skupina 4: Jazvečíky
Skupina 5: Špice a pôvodné plemená
Skupina 6: Duriče, farbiare a príbuzné plemená
Skupina 7: Stavače
Skupina 8: Retrivre, sliediče a vodné psy
Skupina 9: Spoločenské a sprievodné psy
Skupina 10: Chrty
Skupina 0: Predbežne prijaté plemená

WWW stránky o psoch FCI
Slovenská kynologická jednota
Slovenský poľovnícky zväz
Bearded&Border Collie Klub
Klub chovateľov bíglov Slovenska
Klub chovateľov Dalmatínskych psov
Klub chovateľov chrtov
Klub chovateľov jazvečíkov
Klub chovateľov maďarských stavačov
Klub chovateľov nemeckých pinčov
Klub chovateľov poľovných sliedičov
Klub chovateľov weimaranských stavačov
Slovenský Cavalier a King Charles Spaniel klub
Slovenský klub chovateľov psov severských plemien
Slovenský klub chovateľov pudlov
Slovenský klub chovateľov ridgebackov
Slovenský klub chovateľov teriérov a foxteriérov
Slovenský klub pointrov a setrov
Miláčikovia.sk - Virtuálne adopčné centrum
Psia duša - Stránka venovaná opusteným a nechceným zvieratám
Karanténna stanica Zvolen
Psy SOS
Sloboda zvierat
Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov
Útulok v údolí
Útulok Trnava
Virtuálny útulok pre psov, mačky a iné domáce zvieratá
Združenie ochrancov a priateľov zvierat
Asociácia slovenských klubov agility
ASKA (Asociácia slovenských klubov agility)
Agility klub SKIPER Bratislava
Agility Nitra
Agility Pedigree Bratislava
Liptovský agility klub
Miestny klub agility Ister
Racing Hounds Slovakia ; Kynologický klub 3G
Klub kynológov Staré Ihrisko
Kynologický klub ŠALKOVÁ
Kynologický klub Vtáčnik
Slovenský Zväz psích záprahov
Občianske združenie človek a pes
Pes človeku, občianske združenie
Slovenská asociácia cvičiteľov terapeutických, vodiacich a asistenčných psov
Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov
Canisterapia Žilina
Kynologické stránky s rôznymi informáciami o kynológii, fórom a inzerciou
Prvé slovenské internetové noviny venované kynológii
Kynologické stránky s množstvom informácií, poradňou a fórom
Výcvik psov pre nevidiacich a slabozrakých
Výcviková škola pre vodiacich psov ÚNSS; Výcvik psa (po česky) ; Psí portál; Wikimedia Commons ; Pes domáci (
Uvedené sa nachádza vo Wikipédii)


Asociácie slovenských klubov agility (ASKA)
Termínový kalendár ASKA

12.04.2008 Zhromaždenie delegátov ASKA ZŠ Školská ulica, Žilina–Závodie
18.04.2008 - 20.04.2008 Agility seminár s Polona Bonac Areál MKK Nitra
26.04.2008 - 27.04.2008 Hafan Cup Cífer-Pác
03.05.2008 - 04.05.2008 ATS Trnavské preteky MKK Trnava Kopánka
05.05.2008 Školenie adeptov na získanie licencie národného rozhodcu Cvičisko Agility Pedigree Bratislava
09.05.2008 - 11.05.2008 Šintavský pohár Šintava
17.05.2008 - 18.05.2008 ATS SNP 2008 Bratislava
31.05.2008 - 01.06.2008 ATS Preteky agility, Anička Košice Košice, areál KK Anička
07.06.2008 - 08.06.2008 Cup mánia Kamenný mlyn
28.06.2008 - 29.06.2008 ATS Jaklovské preteky agility Jaklovce
29.06.2008 - 06.07.2008 Tatranský tábor agility Poprad
05.07.2008 - 06.07.2008 ATS Tatranské preteky Veľký Slavkov pri Poprade
06.07.2008 - 12.07.2008 Tábor Agiliťák Veľký Slavkov
11.07.2008 - 13.07.2008 Agility sústredenie Šintava
13.07.2008 Skiperácke leto 2008 Šintava
14.07.2008 - 20.07.2008 Letný agility tábor I. Šintava
19.07.2008 Zmrzlinový pohár Šintava
21.07.2008 - 27.07.2008 Letný agility tábor II. Šintava
23.07.2008 - 30.07.2008 Pedigree tábor - !! UŽ NIE JE VOĽNÉ MIESTO !! Kamenný mlyn
26.07.2008 - 02.08.2008 Tábor agility "Ako si pomôcť klikáním v agility" Košice
26.07.2008 Táborové preteky Šintava
26.07.2008 Skúšky agility Kamenný mlyn
02.08.2008 - 03.08.2008 ATS Prázdninové derby, Letný pohár hier Blatné, okres Senec
16.08.2008 - 17.08.2008 13. Majstrovstvá Slovenska v Agility Bratislava, Incheba
06.09.2008 - 07.09.2008 ATS O cenu rekotra UVL Košice
13.09.2008 V. Majstrovstvá Slovenska detí a mládeže Bratislava
14.09.2008 ATS 7. ročník ISTER CUP, 4. majstrovstvá Slovenska teriérov a šeltií, 3. majstrovstvá Slovenska IX. skupiny FCI Bratislava
20.09.2008 - 21.09.2008 ATS Agility Cup Cífer-Pác
06.12.2008 - 07.12.2008 EuroCup, Európsky pohár teriérov a šeltií zatiaľ neurčené
13.12.2008 - 14.12.2008 Vianočné preteky, Memoriál Daniely Dzedzinovej zatiaľ neurčené
http://www.agility.sk/terminovy-kalendar

2009
 Dátum Názov Miesto
31.1.2009 Školenie garantov akcií ASKA Bratislava, Štefánikova 10 31.1.2009
21.2.2009 Zhromaždenie delegátov ASKA ZŠ, Školská ulica, Žilina-Závodie 21.2.2009
28.2.2009 Intenzívny tréning agility Košice - Myslava 28.2.2009
21.3.2009 Jarné skúšky Anicka, Košice 21.3.2009
4.4.2009 Intenzívny tréning agility Košice - Myslava 5.4.2009
25.4.2009 Hafan Cup a II.Majstrovstvá I.FCI skupiny Cífer – Pác 26.4.2009
2.5.2009 9.rocník Trnavských pretekov agility Trnava 3.5.2009
9.5.2009 Slovenský národný pohár Bratislava 10.5.2009
15.5.2009 Šintavský pohár 2009 Šintava 17.5.2009
23.5.2009 Agility Cassovia Cup Anicka, Košice 24.5.2009
6.6.2009 Cup Mania Kamenný Mlyn 7.6.2009
4.7.2009 3. Rocník Jaklovských pretekov Jaklovce 5.7.2009
11.7.2009 Tatranský tábor agility Velký Slavkov pri Poprade 18.7.2009
11.7.2009 Skusky Agility Cvicisko MKA Ister, Bratislava - Rusovce 11.7.2009
13.7.2009 Letný agility tábor I. Šintava 19.7.2009
16.7.2009 Majstrovstvá Juniorov Gyula, Madarsko 19.7.2009
18.7.2009 Prázdninové derby - Letný pohár hier Šintava 19.7.2009
20.7.2009 Letný agility tábor II. Šintava 26.7.2009
24.7.2009 European Open 2009 Papendal, Holandsko 26.7.2009
25.7.2009 Zmrzlinový pohár Šintava 25.7.2009
1.8.2009 3. rocník pretekov O cenu rektora UVL Košice 2.8.2009
15.8.2009 DUO CUP Výstavisko Incheba, Bratislava 16.8.2009
22.8.2009 Majtrovstvá Slovenska v agility 2009 Šintava 23.8.2009
29.8.2009 Letné skúšky Anicka, Košice 29.8.2009
12.9.2009 8. IsterCup, 5. majstrovstvá teriérov a šeltií, 4.majstrovstvá IX.skupiny FCI Bratislava, hala V.K.P. 12.9.2009
12.9.2009 SPAM - JUMP - HURIKÁN Košice - Myslava 13.9.2009
13.9.2009 6. Majstrovstvá SR detí a mládeže v agility, 1. majstrovstvá seniorov v agility Bratislava, hala V.K.P. 13.9.2009
18.9.2009 Majstrovstvá Sveta FCI 2009 Dornbirn, Rakúsko 20.9.2009
3.10.2009 Agility Fest 2009 Bratislava 4.10.2009
3.10.2009 TRAINER AGILITY CUP Cífer (Areál futbalového oddielu ŠK Cífer); 4.10.2009
21.11.2009 EuroCup 2009, Európsky pohár teriérov a šeltií Trencín - Motešice 22.11.2009
28.11.2009 Zhromaždenie delegátov ASKA Žilina 28.11.2009
5.12.2009 Vianocné preteky 2009, Memoriál Daniely Dzedzinovej Trencín - Motešice 6.12.2009

2010

Dátum Názov Miesto
6.3.2010 CSI: 2010, Európsky pohár border kólií Trencín - Motešice 7.3.2010
6.3.2010 Intenzivný tréning Slnecný Majer, Stebnícka Huta 7.3.2010
21.3.2010 Skúškový speciál Polov - konská hala 21.3.2010
21.3.2010 Skúšky agility Bratislava 21.3.2010
24.4.2010 preteky Cífer Cífer 25.4.2010
1.5.2010 Trnavské preteky agility - 10. rocník Trnava 2.5.2010
1.5.2010 Majstrovstvá Slovenskej republiky v Agility 15. rocník Areál MsKK Trnava-Kopánka 2.5.2010
7.5.2010 Šintavský pohár 2010 Šintava 9.5.2010
15.5.2010 Dunajský pohár Bratislava, výstavisko Incheba 16.5.2010
15.5.2010 SPAM Agility Run Polov Polov 16.5.2010
21.5.2010 Agility Cassovia Cup 2010 Košice - výcvikový areál KK Anicka 23.5.2010
5.6.2010 Cup Mania - Kamenný mlyn Kamenný mlyn 6.6.2010
12.6.2010 Trencianska Pohodicka Trencín 13.6.2010
3.7.2010 Tatranský tábor agility Velký Slavkov pri Poprade 10.7.2010
3.7.2010 4. Rocník Jaklovských pretekov agility Jaklovce, areál ŠK Severan 4.7.2010
5.7.2010 Letný agility tábor I. Šintava 11.7.2010
10.7.2010 European Open Juniorov 2010 Gelsenkirchen alebo Köln, Nemecko 11.7.2010
10.7.2010 Prázdninové derby 2010 Šintava 10.7.2010
10.7.2010 Skúšky Agility Bratislava - Rusovce 10.7.2010
11.7.2010 Letný pohár hier 2010 Šintava 11.7.2010
12.7.2010 Letný agility tábor II. Šintava 18.7.2010
17.7.2010 Zmrzlinovy pohar 2010 Šintava 17.7.2010
23.7.2010 European Open 2010 Liberec, Ceská republika 25.7.2010
31.7.2010 Letné preteky Cífer 1.8.2010
7.8.2010 Eukanuba Cup a II. MSR krížencov areál AK Nitra 8.8.2010
14.8.2010 SNP 2010 Kamenný Mlyn 15.8.2010
4.9.2010 4. rocník O cenu rektora UVL a 2. rocník SPAM-JUMP-Hurikán družstiev Košice 5.9.2010
18.9.2010 Žitnoostrovský Pohár a Junior Špeciál 2010 Dunajský Klátov - futbalové ihrisko 19.9.2010
18.9.2010 Agility Fest 2010 Bratislava - Most pri Bratislave 18.9.2010
25.9.2010 Trnavský skúškový speciál Trnava - Kopánka, Cukrová ul. 25.9.2010
1.10.2010 Majstrovstvá sveta FCI Rieden, Nemecko 3.10.2010
13.11.2010 ZD Poprad, restauracia Tatranka, Podtatranska 7, Poprad - sidl. Zapad 13.11.2010
20.11.2010 EuroCup 2010 Trencín - Motešice 21.11.2010
4.12.2010 Vianocné preteky 2010, Memoriál Daniely Dzedzinovej Trencín - Motešice 5.12.2010

2011

Dátum Názov Miesto
26.2.2011 Zhromaždenie delegátov ASKA Kamenný Mlyn 26.2.2011
12.3.2011 CSI: 2011 Európsky border kólií Žrebcín Motešice, Trencín 13.3.2011
6.5.2011 Šintavský pohár 2011, 7. rocník Šintava, chatová oblast Lodenica 8.5.2011
14.5.2011 SPRINGDANUBE Skúškový špeciál Bratislava - Incheba EXPO 15.5.2011
28.5.2011 Agility Cassovia Cup 2011 výcvikový areál KK Anicka Košice 29.5.2011
4.6.2011 Kamenný mlyn - Cup mania Kamenný mlyn 5.6.2011
2.7.2011 5.rocník Jaklovských pretekov agility Areál ŠK Severan Jaklovce, Slovensko 3.7.2011
2.7.2011 ISTERÁCKE FUNKY SKÚŠKY cvicisko MKA Ister Bratislava, cesta na Rusovce 2.7.2011
9.7.2011 Prázdninové derby 2011, 6. rocník Šintava, chatová oblast Lodenica 10.7.2011
10.7.2011 LETNÝ VÝCVIKOVÝ TÁBOR AGILITY Rákoš – výcvikový areál 17.7.2011
11.7.2011 Letný agility tábor 2011 Šintava, chatová oblast Lodenica 17.7.2011
16.7.2011 European Open Juniorov zatial neurcené, Holandsko 17.7.2011
16.7.2011 Zmrzlinový pohár 2011 Šintava, chatová oblast Lodenica 16.7.2011
17.7.2011 Letný pohár hier 2011 Šintava, chatová oblast Lodenica 17.7.2011
29.7.2011 European Open Bad Hall, Rakúsko 31.7.2011
30.7.2011 Skúškový HURIKÁN Košice - Myslava 30.7.2011
31.7.2011 LETNÝ VÝCVIKOVÝ TÁBOR AGILITY Nýrovce – areál Dog – horse clubu Smart 6.8.2011
8.8.2011 Tréning reprezentácie Kamenný Mlyn 9.8.2011
13.8.2011 SNP 2011 Kamenný mlyn 14.8.2011
20.8.2011 Majstrovstvá Slovenskej republiky v Agility 16. rocník AK Eukanuba, Nitra 21.8.2011
29.8.2011 Tatranský tábor agility 2011 SALAŠ - Velký Slavkov pri Poprade 4.9.2011
3.9.2011 Trnava Cup + MSR teriérov areál MsKK Trnava - Kopánka 3.9.2011
4.9.2011 O pohár MKK Trnava + MSR seniorov areál MsKK Trnava - Kopánka 4.9.2011
17.9.2011 Žitnoostrovský pohár a Junior špeciál 2011 Dunajský Klátov - futbalové ihrisko 18.9.2011
7.10.2011 Majstrovstvá sveta FCI Liévin, Francúzsko 9.10.2011
29.10.2011 AGI-HALLOWEEN Kamenný mlyn pri Bratislave 30.10.2011
5.11.2011 EuroCup 2011 Žrebčín Motešice, (Trenčín), konská hala 6.11.2011
12.11.2011 Zhromaždenie delegátov ASKA dom kultúry Sokoľ (obec Sokoľ)

2012

Dátum Názov Miesto
25.2.2012 Zhromaždenie delegátov ASKA Bratislava (prípadne blízke okolie)
17.3.2012 CSI: 2012 Žrebčín Motešice, (Trenčín), konská hala 18.3.2012
31.3.2012 SPAM – RUN – POĹOV Poľov, konská hala 1.4.2012
21.4.2012 TATRANSKÝ SKOKAN Poprad – Veľká
28.4.2012 Skúškový maratón Kamenný mlyn pri Bratislave 29.4.2012
4.5.2012 Šintavský pohár 2012 Šintava 6.5.2012
12.5.2012 SpringDanube Cup Bratislava - Incheba EXPO 13.5.2012
19.5.2012 Agility Cassovia Cup Výcvikový areál KK Anička Košice 20.5.2012
2.6.2012 Cup mania Kamenný mlyn pri Bratislave 3.6.2012
16.6.2012 O pohár Hafíka Sportcentrum , Vysoká pri Morave
23.6.2012 HAPPY DOG CUP Cífer, Štadiónová ul. 24.6.2012
30.6.2012 Prázdninové derby 2012 Šintava 1.7.2012
5.7.2012 Tatranské dvojskúšky Veľký Slavkov pri Poprade
7.7.2012 6. ročník Jaklovských pretekov agility Areál ŠK Severan Jaklovce, Slovensko 8.7.2012
13.7.2012 European Open Junior Pinkafeld, Rakúsko 15.7.2012
14.7.2012 Zmrzlinový pohár 2012 Šintava
14.7.2012 Agility sobota Výcvikový areál KK Anička Košice
15.7.2012 Letné skúšky agility Výcvikový areál KK Anička Košice
27.7.2012 European Open 2012 Kristianstad, Švédsko 29.7.2012
28.7.2012 Ponad trnavské skočky areál MsKK Trnava - Kopánka 28.7.2012
4.8.2012 Trnavské skúšky areál MsKK Trnava - Kopánka 4.8.2012
11.8.2012 SNP 2012 Kamenný mlyn pri Bratislave 12.8.2012
18.8.2012 Agility Fest Bratislava, dostihová dráha 19.8.2012
25.8.2012 Vychodňarske agility preteky Areál ŠK Severan Jaklovce, Slovensko 26.8.2012
1.9.2012 Majstrovstvá SR v agility XVII. ROČNÍK Veľký Slavkov pri Poprade 2.9.2012
15.9.2012 Medzinárodné majstrovstvá Slovenska agility detí a mládeže Dunajský Klátov - futbalové ihrisko
16.9.2012 Žitnoostrovský pohár Dunajský Klátov - futbalové ihrisko
22.9.2012 O pohár MKK Trnava + MSR teriérov a seniorov Trnava – Kopánka, Cukrová ul. 23.9.2012
30.9.2012 AGILITY SKÚŠKY Betliarska ulica, Bratislava
4.10.2012 Majstrovstvá sveta FCI 2012 Liberec, Česká republika 7.10.2012
13.10.2012 Russell Cup 2012 Sládkovičovo (chatová oblasť Vincov les) 14.10.2012
20.10.2012 Agi-Halloween Kamenný mlyn pri Bratislave 21.10.2012
3.11.2012 EuroCup 2012 Žrebčín Motešice 4.11.2012
16.11.2012 Majstrovstvá sveta nemeckých ovčiakov Nemecko 18.11.2012

2013

Dátum Názov Miesto
16.2.2013 Zhromaždenie delegátov ASKA Žilina - okolie príp. Banská Bystrica - okolie
16.3.2013 CSI: 2013 Motešice 17.3.2013
5.4.2013 Veľkonočné agility preteky Košice - Poľov 6.4.2013
7.4.2013 Jarné skúšky agility Výcvikový areál KK Anička Košice
20.4.2013 Žitnoostrovský skúškový deň Dunajský Klátov futbalové ihrisko
27.4.2013 Skúškový maratón Kamenný mlyn pri Bratislave 28.4.2013
3.5.2013 Šintavský pohár 2013 Šintava 5.5.2013
18.5.2013 Agility Cassovia Cup Výcvikový areál KK Anička Košice 19.5.2013
25.5.2013 O pohár MKK Trnava-Kopánka + Majstrovstvá Slovenska teriérov 2013 Trnava – Kopánka
1.6.2013 Cup mania Kamenný mlyn pri Bratislave 2.6.2013
29.6.2013 7.ročník Jaklovských pretekov agility Areál ŠK Severan Jaklovce 30.6.2013
13.7.2013 European Open Junior Witrach (CH) 14.7.2013
21.7.2013 Letné skúšky agility Výcvikový areál KK Anička Košice
26.7.2013 European Open Neeroeteren (B) 28.7.2013
18.8.2013 Cassovia Multicup Výcvikový areál KK Anička Košice
24.8.2013 2. ročnik Vychodňarskych agility pretekov Areál ŠK Severan Jaklovce 25.8.2013
9.9.2013 Majstrovstvá Slovenska agility detí a mládeže Dunajský Klátov - futbalové ihrisko
15.9.2013 Žitnoostrovský pohár Dunajský Klátov - futbalové ihrisko
11.10.2013 Majstrovstvá sveta FCI Johannesburg (JAR) 13.10.2013
19.10.2013 AGI-Halloween Kamenný mlyn pri Bratislave 20.10.2013

2014

Termínový kalendár ASKA
Rok Dátum Názov Miesto
1.3.2014 Zasadanutie Delegátov Turčianske Teplice 1.3.2014
22.3.2014 CSI Galanta 23.3.204
12.4.2014 Skúškový maratón 2014 Kamenný mlyn pri Bratislave 13.4.2014
12.4.2014 Agility skúšky (V.I.V.A.) Most pri Bratislave 13.4.2014
26.4.2014 SKÚŠKOVÝ DEŇ AGILITY 2014 Futbalové ihrisko Nová Dedinka 26.4.2014
27.4.2014 Jarné skúšky agility Výcvikový areál KK Anička Košice
27.4.2014 SKÚŠKY AGILITY v Bratislave Bratislava - Podunajské Biskupice ul. Svornosti č. 16 27.4.2014
27.4.2014 Jarné skúšky a Jarný pohár hier Most pri Bratislave 27.4.2014
3.5.2014 MVP Cup 2014 Výcvikový areál AK Eukanuba Nitra 4.5.2014
9.5.2014 Šintavský pohár 2014 Šintava 11.5.2014
17.5.2014 Žitnoostrovský skúškový deň ARP Ranch Padáň 17.5.2014
18.5.2014 „O pohár MKK Trnava-Kopánka“ + „Majstrovstvá Slovenska teriérov 2014“ Športový areál TJ Slávia, Rybníkova ul., Trnava (futbalové ihriská) 18.5.2014
24.5.2014 Agility Cassovia Cup (C.A.C.Ag.) Výcvikový areál KK Anička Košice 25.5.2014
7.6.2014 KAMENNÝ MLYN – CUP MANIA 2014 Kamenný mlyn pri Bratislave 8.6.2014
14.6.2014 Majstrovstvá Slovenska agility detí a mládeže Horná Streda 14.6.2014
22.6.2014 II. Agility skúškový deň v Lazanoch Areál cvičiska MKK Lazany
28.6.2014 8.ROČNÍK JAKLOVSKÝCH PRETEKOV AGILITY Areál ŠK Severan Jaklovce, Slovensko 29.6.2014
11.7.2014 European Open Junior 2014 Milano 13.7.2014
20.7.2014 Letné skúšky agility Výcvikový areál KK Anička Košice
24.7.2014 European Open 2014 Kaposvár, Hungary 27.7.2014
1.8.2014 Border Collie Classic 2014 Kamenný mlyn pri Bratislave 3.8.2014
16.8.2014 SLOVAK OPEN 2014 Za Hydrocentrálou 1, Nitra 17.8.2014
11.9.2014 Agility FCI World Championship 2014 Coque in Luxemburg / Kirchberg 14.9.2014
20.9.2014 Žitnoostrovský pohár 2014 Dunajský Klátov - futbalové ihrisko 21.9.2014
18.10.2014 Agi-Halloween 2014 Kamenný mlyn pri Bratislave 19.10.2014
Zdroj: TU!

 

Odkazy a zdroje
Latinské výroky alebo vety, či príslovia http://sk.wikiquote.org/wiki/Latinské_výroky
Redaktor:Igor-kynologia http://sk.wikipedia.org/wiki/Redaktor:Igor-kynologia
Zoznam psích plemien http://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_psích_plemien
Schéma http://sk.wikipedia.org/wiki/Súbor:Schema-psy-vyvoj.gif
Commons http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Dogs
Neviditelný pes http://cs.wikipedia.org/wiki/Neviditelný_pes
Pes v dejinách http://sk.wikipedia.org/wiki/Pes_v_dejinách
Pes domáci http://sk.wikipedia.org/wiki/Pes_domáci
Dejiny psa http://sk.wikipedia.org/wiki/Dejiny_psa
Kynológia http://sk.wikipedia.org/wiki/Kynológia
Cerberus http://en.wikipedia.org/wiki/Cerberus
Pes v antických prameňoch a umení


Moje
webové stránky 
Cezmín:
http://cezmin.wz.cz
Cezmín : http://cezmin.wz.sk
Vianoce: http://vianocesk.szm.com
Veľká noc: http://velkanoc.czweb.org
Svadba: http://svadbask.unas.cz
 Bylinky: http://bylinky.czweb.org
 Čas Vianoc:
http://vianocesk.wz.cz
 Seniorka: http://seniorka.szm.com
 Cintorín: http://cemetery.zaridi.to
Bábiky:
http://svetbabik.czweb.org
 
Slovania: http://slovania.czweb.org
Jánska noc:
http://cbjanskanoc.ic.cz
Pani Príroda:
http://eufrosyne.wz.cz
Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org
 Gloria Polo: http://gloriapolo.czweb.org
 Moji psíkovia:
http://mikinka.czweb.org
  Milujem pani P... :
http://eufrosyne.wz.cz
 Cezmín ker  a alias: http://cezmin.czweb.org
 Michal Krpelan: http://michalkrpelan.wz.cz
 Aishwarya Ray z Indie:
http://aishwarya.wz.cz
 Horné Chlebany :
http://hornechlebany.unas.cz
 Rádioamatérstvo  : http://cbrsk-chlebany.euweb.cz

 Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.euweb.cz
 CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK Chlebany:
http://cbrsk.euweb.cz
Blog Jánska noc a iné:
http://www.cbjanskanoc.webovastranka.sk

Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
Pes Buldog english:
http://ruda-etuda.czweb.org
 Seniorka a deti: http://seniorka-deti.wz.cz

 Olympionik: http://olympionikholub.wz.sk
 Sedmičkári:
http://rannisedmicka.wz.cz
 Práva dieťaťa:
http://dieta.czweb.org
   Späť | Obnoviť | Dopredu


by Cezmín Slovakia 2008
http://cezmin.wz.sk